2009 – Jeanne Panne, het verhaal van een vrijgevochten vrouw

Auteur: Peter De Kemel

Regie: Frans Vanderschueren

Het verhaal

Snuisterend in oude dossiers, trof de auteur er het proces aan van de in mei 1650 als heks verbrande vrouw, Jeanne Panne. Na maanden van opzoekingswerk schreef hij aan de hand van de bewaard gebleven getuigenissen een theaterstuk over een aan epilepsie lijdende vrouw, die door onwettige uitoefening van de geneeskunde op de brandstapel terecht kwam. Hij toont aan hoe iemand, die zich boven de massa verheft, veroordeeld wordt. Hij schetst op een gevoelsmatige manier de houding van de kerk ten tijde van de Spaanse Inquisitie.

Spelers

Karin De Lil (Jeanne Panne) – Nele Van Londerzele (Jonge Jeanne) – Stefanie Wijnant (Sylvia) – Kelly Biesemans (Katelijne Bogaerts) – Lieve De Braekeleer (Jacquemin De Latre) – Rita Triest (Adriaaneke Bruneel) – Maria Lievens (Vrouw Lootvoet) – Louise Van den Brande (Anna Coursens) – Vera Van den Borre (Monica Van de Zype) – Marleen Deneys (Vroedvrouw) – Jos Maerschalk (Burgemeester) – Philippe Hemelsoet (Baljuw) – Chris Lockefeer (Priester) – Hedwig Cooremans (Vader) – Erwin de Brabander (Beul, Jan Jacobs) – Hans Muylaert (Jacques Martens) – Tim Asselman (Pieter Laecs) – Wim Beeckman (Jacques Baelde) – Franklin de Meersman (Guillaume Lootvoet)

Print Friendly, PDF & Email

Toneelvereniging De Motoen – Jong Motoen