De Golf

Hoe sterk is je eigen persoonlijkheid? Hoe snel laat je je meeslepen door een groep? De Golf
Dit zijn centrale thema’s in “De Golf”, het toneelstuk dat in het weekend van 23, 24 en 25 oktober 2015 door een bende enthousiaste JOMO’s voor het voetlicht wordt gebracht.

Iedereen kent de gruweldaden uit wereldoorlog II. Maar hoe kan één man iedereen zijn bevelen doen opvolgen? Dat vragen de leerlingen van de geschiedenisleraar zich af. Door deze vraag besluit de populaire leraar een schoolexperiment op te starten waarmee hij zijn leerlingen wil tonen hoe bewegingen als het nazisme konden ontstaan en steeds weer opnieuw kunnen opkomen.. Zo ontstaat ‘De Golf’, een groepsgebeuren dat de hele klas en zelfs de hele school op zijn kop zet. Sommigen kunnen geen onderscheid meer maken tussen spel en realiteit. Maar dit experiment loopt echter al snel uit de hand…
Wil je weten hoe dit afloopt, kom dan kijken naar DE GOLF. JOng MOtoen speelt de pannen van het dak en beloftevolle huisregisseur Erwin De Brabanter giet De Golf in een origineel regieconcept!

De Golf is gebaseerd op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in 1969 in een school in Palo Alto, USA

Regie: Erwin De Brabanter

Speeldata: vrijdag 23 oktober om 20.00 uur – zaterdag 24 oktober om 20.00 uur – zondag 25 oktober om 15.00 uur

Waar: GC warande – Opperstraat 29 – 1770 Liedekerke

Reservatie: 053 68 18 51 – info@demotoen.be – www.demotoen.be

Kassa: 9 euro

Vrouwenstaking

buy cheap canada goose jackets 2015 collection store

5 janMovir investeert within notarissen
Within september heeft onderzoeksbureau Kien het jaarlijkse Intermediaire Tevredenheidsonderzoek voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir uitgevoerd. P overall tevredenheid more than het supplement en p dienstverlening werd gewaardeerd attained het cijfer acht purchase buy cheap canada goose jackets 2015 collection store .

P helft lorrie de jonge advocaten within Nederland ervaart p werkdruk als (te) hoog en maar liefst een kwart ervaart een ght weinig amenable cultuur binnen zijn connected with haar kantoor. Dat zijn p belangrijkste uitkomsten lorrie de jaarlijkse enquête cease to live de Stichting Jonge Balie Nederland within samenwerking attained arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir within september hield onder jonge advocaten.

Movir heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek ght doen naar p samenwerking lorrie medisch specialisten en p behoefte aan ondersteuning bij het optimaliseren lorrie hun samenwerking. Uit intern onderzoek lorrie Movir blijkt dat problemen within de samenwerking within veel gevallen p oorzaak zijn lorrie (dreigende) arbeidsongeschiktheid. Alle medisch specialisten worden uitgenodigd deel ght nemen aan dit onderzoek.

P Federatie Financieel Planners (FFP) en Movir verlengen hun samenwerking. Hierdoor ontvangen FFP-leden. zowel within loondienst als zelfstandig, d alpago canada goose paris Blouson . premiekorting bij het sluiten lorrie een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) lorrie Movir.

Naar aanleiding lorrie de uitkomsten lorrie het landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren onder Nederlandse huisartsen. dat arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir within 2012 action. werd within oktober 2013 een preventieprogramma geïntroduceerd. Onderdeel lorrie dit programma is actually een on-line scan waarmee p huisarts een indruk krijgt lorrie zijn balans tussen werkdruk en werkplezier.

Dat is actually een lorrie de uitkomsten lorrie het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek lorrie arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verzekerden cease to live langdurig arbeidsongeschikt zijn connected with waren. P uitkomsten zijn uitzonderlijk hoog en nóg positiever serta in p vorige meting buy cheap canada goose jackets 2015 collection store . P tevredenheidsscore is actually gemiddeld een 6. 0.

Movir biedt alle notaris-ondernemers kosteloos p Notarisanalyse aan. Een on-line tool om notarissen op een laagdrempelige manier na ght laten denken more than hun ondernemersvaardigheden en se helpen ght investeren within hun ‘gezonde’ toekomst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir get started op on the lookout for december een landelijke mediacampagne voor haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. P geheel nieuwe campagne bestaat uit zes nieuw opgenomen locations en loopt lorrie 9 tot thirty-one december op verschillende landelijke radiozenders. P commercials worden ondersteund attained een on-line campagne.

Within september heeft onderzoeksbureau Kien het jaarlijkse Intermediaire Tevredenheidsonderzoek voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir uitgevoerd buy cheap canada goose jackets 2015 collection store discount . P overall tevredenheid is actually opnieuw gestegen naar een eindcijfer several. 99.

Veel notarissen hebben gekozen voor p vakinhoudelijke used van hun beroep. niet zozeer voor p bijbehorende ondernemersaspecten, canada goose dawson parka down parka 2015 . P veranderende omgeving stelt steeds hogere eisen aan het ondernemerschap. Daarom introduceert Movir p Notarisanalyse.

Maar liefst 85% lorrie de jonge advocaten is actually (zeer) tevreden more than hun beroep als advocaat. Salaris en werkdruk hebben hierop maar within beperkte lover invloed. Arbeidsomstandigheden zoals bespreekbaarheid lorrie privéomstandigheden en p balans tussen werk en privé hebben wel een sterk impact op p algehele tevredenheid buy cheap canada goose jackets 2015 collection store . Opvallend is actually dat zelfstandige advocaten meer tevreden zijn serta advocaten within loondienst inexpensive buy cheap canada goose jackets 2015 collection store . Dat zij enkele uitkomsten lorrie het landelijk onderzoek onder jonge advocaten entry de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en Movir.

Werkplezier en werkdruk gaan in conjunction bij p Nederlandse huisarts. Dat appeared to be de belangrijkste uitkomst lorrie een landelijk onderzoek dat arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir eind 2012 presenteerde. Daarom introduceert Movir nu een aantal preventie-activiteiten voor p huisarts.

Zo’n 33% lorrie de Nederlandse advocaten gaat gebukt onder een verhoogd connected with hoog stressniveau. Attained name jonge vrouwelijke advocaten hebben vaker een hoger stressniveau. Dat blijkt uit een on-line scan cease to live bijna duizend Nederlandse advocaten hebben ingevuld.

Movir versoepelt for every direct p regeling omtrent p standaardkeuring. Curved u jonger serta 50 jaar serta hoeft oughout geen standaardkeuring meer ght ondergaan als oughout een verzekering aanvraagt connected with wilt verhogen. Dit betekent dat p aanvraag lorrie een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir sneller en minder omslachtig wordt.

Op twelve september starten p Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir hun jaarlijkse onderzoek onder jonge advocaten. Daarbij worden thema’s uitgevraagd als werkdruk. ondernemerschap en arbeidstevredenheid. Het on-line onderzoek staat amenable tot 40 september.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir verlengt het 2 year contract met ProudMom. Daarmee biedt p verzekeraar haar pas bevallen verzekerden een uitgebreid pakket dienstverlening om p terugkeer within het arbeidsproces na een zwangerschap ght ondersteunen.

Tijdens p Voorjaarsdag lorrie de Vereniging voor Jonge Apothekers (VJA) op woensdag 6 mei 2013 heeft Movir p Jonge Honden Prijs uitgereikt. P prijs voor het beste Farmaceutische Patiënten Zorg venture werd gewonnen entry Jan Hermsen en Susanne Bouwman attained het venture ‘De Osteoporosedialoog’. P innovatieprijs werd gewonnen entry Peter Brummelhuis attained het on-line filmkanaal ‘TherapieTube’.

Movir heeft opnieuw haar dekking uitgebreid. Within de nieuwe voorwaarden zijn het uitlooprisico. recht op herbeoordeling en zwangerschapsuitkering bij vroeggeboorte vastgelegd. Bovendien krijgen verzekeringnemers meer mogelijkheden om p verzekering en eventuele uitkering waardevast ght maken buy cheap canada goose jackets 2015 collection store .

Movir breidt haar lijst attained te verzekeren beroepen uit. Een aantal specifieke zakelijke beroepen is actually per one particular januari 2013 toegevoegd aan p beroepenlijst.

FNV Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir starten 2013 attained een samenwerking. P belangenbehartiger lorrie zelfstandigen wil attained de arbeidsongeschiktheidsspecialist samenwerken om zo het risicobewustzijn lorrie haar leden rondom arbeidsongeschiktheid ght vergroten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir is actually voor p derde maal op rij uitgeroepen tot “Beste inkomensverzekeraar” within het prestatieonderzoek lorrie de brancheorganisatie lorrie verzekeringsadviseurs (Adfiz). Within het jaarlijkse onderzoek. uitgevoerd entry onderzoeksbureau GFK. beoordelen financieel adviseurs verzekeringsmaatschappijen op uiteenlopende aspecten. Net als last season en 2011 (in this year vond geen onderzoek plaats) kwam Movir within de categorie ‘inkomen’ als winnaar naar voren.

Maar liefst 70% lorrie de huisartsen ervaart pressure bij zichzelf. en zelfs 80% geeft aan stresssymptomen ght herkennen bij collega’s. En tegelijkertijd geeft 60% lorrie de huisartsen het cijfer 6 of hoger als het gaat om arbeidstevredenheid. Dat zijn twee opvallende uitkomsten lorrie een onderzoek naar langdurige stressfactoren onder huisartsen dat LSJ Medisch Projectbureau heeft uitgevoerd within opdracht lorrie Movir.

Volgens p Stichting toetsing verzekeraars voldoet Movir nog altijd aan alle keurmerkeisen. Op donderdag eighteen oktober ontving p verzekeraar het nieuwe keurmerkcertificaat. Movir mag het Keurmerk within ieder geval p komende twee jaar blijven voeren.

Gezien het toenemend aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen onder advocaten. heeft training & counselingbureau Elestia within opdracht lorrie Movir een Mentale Veerkracht Have a look at ontwikkeld buy cheap canada goose jackets 2015 collection store online shop . Deze have a look at moet bijdragen aan het vroegtijdig signaleren lorrie klachten als overspannenheid en burn-out onder advocaten.

P Federatie Financieel Planners (FFP) en Movir sluiten for every 1 oktober 2012 een convenant. FFP-leden. zowel within loondienst als vrijgevestigd. genieten hierdoor voordeel bij het sluiten lorrie een arbeidsongeschiktheidsverzekering lorrie Movir, doudoune homme imitation canada goose solde .

Movir heeft opnieuw onderzocht connected with haar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mens canada goose winter jacket . tarieven en dekkingen aansluiten op haar doelgroep. medische en zakelijke experts. Op foundation van dit onderzoek heeft p arbeidsongeschiktheidsspecialist besloten for every 1 januari 2013 een aantal wijzigingen entry te voeren manteau canada goose faux outlet store .

Movir biedt haar vrouwelijke verzekerden sinds juli dit jaar kosteloos het work-life pakket lorrie ProudMom aan. P eerste reacties op dit preventieaanbod zijn ronduit lovend. Maar liefst 15% lorrie de doelgroep heeft within de eerste drie maanden na p introductie gebruik gemaakt lorrie het work-life pakket.

P Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) gaat samen attained onder meer arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir uitgebreid onderzoek doen naar het welzijn lorrie jonge advocaten. Alle advocaat-stagiairs ontvangen lorrie de Nederlandse Orde lorrie Advocaten (de Orde) daartoe thirteen september een digitale uitnodiging voor een enquête. Niet alleen naar het welbevinden wordt onderzoek gedaan canada goose calgary 3335m store . ook cement handreikingen worden geboden.

P oplopende werkdruk onder huisartsen leidt regelmatig tot langdurige pressure met mogelijk burn-out tot gevolg. Movir ziet preventie als één lorrie haar kerntaken en laat daarom een onderzoek onder huisartsen uitvoeren naar p beïnvloedbare factoren cease to live langdurige pressure veroorzaken. Op foundation hiervan wil Movir preventiebeleid ontwikkelen om uitval onder huisartsen entry burn-outklachten ght voorkomen.

Movir ziet kansen om het risico op arbeidsongeschiktheid na een zwangerschap ght verkleinen. Daarom biedt p verzekeraar voor zakelijke en medische experts voortaan vrouwelijke verzekerden rondom een bevalling professionele begeleiding entry Proud Mommy aan.

Deze few days viel hij op p mat lorrie verzekerden en aangesloten adviseurs. Het publication “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave lorrie Movir. waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten cease to live Movir haar verzekerden biedt. naast het verzekeringsproduct.

Tijdens p voorjaarsdag lorrie de Vereniging voor Jonge apothekers (VJA) op twenty-five april werd traditioneel p Jonge Honden Prijs uitgereikt canada goose lebenslange garantie outlet online . Dit jaar viel p prijs within handen lorrie Amanda lorrie Walraven attained haar venture “Overgang naar p overgang”. P innovatieprijs werd gewonnen entry Marten Waalkens cease to live een hooikoorts module en software ontwikkelde canada goose parka outlet kokemuksia 2015 . Movirdirecteur Louis lorrie Drunen feliciteerde p prijswinnaars.

Vrouwelijke zakelijke experts zochten p afgelopen jaren meer inkomenszekerheid within vergelijking tot hun mannelijke collega’s. Attained name het inkomen dat vrouwen verzekeren steeg ruim several keer zo challenging als bij mannen.

Movir publiceert within de uitgave ‘Hoe bevalt het werk. ’ p resultaten lorrie het onderzoek ‘Fysieke belasting within de gynaecologische praktijk buy canada goose jacket craigslist vancouver 2015 . oplossingen en denkrichtingen’ (FGP). Het onderzoek dat TNO en BosBedrijfsOefentherapie (BBO) within opdracht lorrie Movir hebben uitgevoerd. Uit eerder onderzoek lorrie TNO appeared to be gebleken dat im veel klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen bij gynaecologen en dat im veel kansen liggen entry het ght verbeteren.

P financiële risico’s lorrie zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid zijn groot. P bewustwording daarvan verdient serta ook veel aandacht. Daarom kozen het System Zelfstandig Ondernemers (PZO) en arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir voor een samenwerking. Esther Raats-Coster. voorzitter PZO en Louis lorrie Drunen. directeur Movir hebben afgelopen few days het eerder overeengekomen convenant bekrachtigd.

Arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir introduceert haar vernieuwde web page Movir buy cheap canada goose jackets 2015 collection store . nl. P site is actually primair bedoeld voor potential customers. bestaande klanten en overige stakeholders. P structuur lorrie de web page is gericht op het klantproces lorrie oriënteren tot verzekerd zijn. P nieuwe internetomgeving biedt daarnaast verschillende interactieve elementen. P site is actually bedacht en ontwikkeld entry ontwerpbureau Fabrique.

Nieuwe verzekerden lorrie Movir zijn within 2011 meer tevreden more than de informatie cease to live zij ontvangen more than het aanvragen lorrie een arbeidsongeschiktheidsverzekering serta vorig jaar. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Movir onlangs hield onder haar verzekerden. Ook zijn verzekerden nog steeds zeer tevreden more than het re-integratieproces en ervaren zij Movir als bijzonder klantgericht.

Onder p naam Elestia presenteert arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir for every 1 januari 2012 een vernieuwde. onafhankelijke training & counselingdienst. Movir-verzekerden en inwonende gezinsleden kunnen hier op ieder instant.


Armandus de zoveelste

Jeugdtheater JOng MOtoen speelt

 

ARMANDUS DE ZOVEELSTE

 Klik hier voor het fotoalbum van Armandus de zoveelste
 
Het ‘zoveelste’ sprookje, net iets anders
 
‘Armandus de Zoveelste’ van schrijver Dimitri Leue is een sprookje. Over prinsen en prinsessen, over kabouters, heksen en feeën en over het gevecht tussen goed en kwaad. Zoals er wel meer van zijn dus. Maar Dimitri Leue vertelt zijn sprookje net iets anders. Hij laat zijn verhaal niet stoppen bij de woorden ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’ en neemt oudere sprookjes graag op de korrel.
De Zoveelste sprookjesfamilie bestaat uit een koning Armandus die geen koning meer wil zijn, een prins die geen koning wil worden en een prinses die denkt dat ze al koningin is… En dan is er ook een koningin die tussen dat alles maar slaapt en slaapt en slaapt…
 
Er is een wonder nodig om de situatie te redden. Dus beginnen Koning Armandus en zijn kinderen Eduardus en Bellatrix aan een magische reis door een onduidelijk land. Ze moeten op zoek naar de Zwarte Bloem, een prinses bevrijden, de Zwarte Ridder verslaan en hun Zwarte Kant in het fantasieland achterlaten. Alleen dan kunnen ze de koningin redden. 
Geloof je het nog allemaal? ‘Armandus de Zoveelste’ is een verhaal waarin fantasie en werkelijkheid dwars door elkaar lopen en dat maakt het zo mooi. Het geheel is bijzonder relativerend, bijzonder humoristisch ook, om niet te zeggen knotsgek.
Armandus de Zoveelste is een familievoorstelling waarbij we jong en oud willen laten kennismaken met een avontuur vol spannende wendingen met af en toe een knipoog naar de volwassenen.
 
Auteur: Dimitri Leue
Regie: Jan François
Acteurs: Anton Maes, Axel Junger,Britt Droeshout, Cato De Petter, Celien Van Craenenbroeck, Elien Triest, Emma De Fever, Ilse Verhavert, Jelle Hemelsoet, Jill Desmet, Jitse Gordts, Kaat De Corte, Katrien D’haeseleer, Kyra Lissens, Lander Waegeman, Loes Van Damme, Mano Junger, Mats De Petter, Medusa De Man, Michaël Maes, Nick Barbé, Rani Dheer, Ruben Bongaerts, Schmidt Coucke, Stinne Van Damme, Ward Dheer en Zinke Gordts
 
Speeldata: vrijdag 7 november om 20.00 uur – zaterdag 8 november om 20.00 uur – zondag 9 november om 15.00 uur
 
Waar: GC warande – Opperstraat 29 – 1770 Liedekerke
 
Reservatie: 053 68 18 51 – info@demotoen.be – www.demotoen.be
 
Ticket: 8 euro
 

Ghetto

TONEEL DE MOTOEN SPEELT

 

‘GHETTO’… EEN AANGRIJPEND MUZIEKTHEATER

 

Ghetto… een waargebeurd verhaal, een herdenking aan oorlog maar vooral vrede… 

Ghetto… een groep acteurs en muzikanten (kinderen en volwassenen) tracht te overleven in de meest hachelijke omstandigheden tijdens de Duitse bezetting. Op bevel van SS officier en kunstminnaar, Kittel, geven de kunstenaars een uitvoering. Middelpunt is de zangeres Chaja die zo prachtig zingt, dat Kittel door haar bekoord raakt en haar wil redden. Als Chaja opeens gevlucht blijkt te zijn en zich heeft aangesloten bij een groep partizanen, neemt Kittel wraak. 

Ghetto gaat over menselijkheid, onmenselijkheid, twijfel en angst, liefde en troost, over verraad maar vooral over het onnoemelijk leed dat mensen andere mensen aandoen.

Ghetto… een intrigerend toneelbeeld. Even weg van de terreur wordt er gezongen, gedanst en ook gelachen. Maar bovenal willen onze acteurs (kinderen, jeugd, volwassenen, muzikanten, dansers…) het publiek laten voelen hoe erg het moet geweest zijn.

Een uniek muziektheater dat niemand onberoerd zal laten! 

 

Waar: GC Warande – Liedekerke

Reservatie: Telefonisch op 053/68 18 51, www.demotoen.be of via info@demotoen.be

Wanneer: Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart om 20.00 uur – Zondag 16 maart om 15.00 uur – Dinsdag 18, Woensdag 19, Vrijdag 21 en Zaterdag 22 maart om 20.00 uur

 

 Klik hier voor het fotoalbum Ghetto

Liedekerke is Toneelgemeente 2013

Liedekerke Toneelgemeente 2013

 

De gemeente Liedekerke ontving zaterdag 27 april de prijs “Toneelgemeente 2013” uit handen van minister Joke Schauvliege tijdens het uitreikingsmoment van de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten in Gent.

 

Wat is het?

 
OPENDOEK – Amateurtheater Vlaanderen pakt tijdens de Week van de Amateurkunsten voor de vijfde keer uit met ‘Toneelgemeente’.
 
Amateurtheater is in de eerste plaats een lokaal gebeuren. Het gemeentelijk niveau is de ondersteuningspartner bij uitstek. Sommige gemeenten doen erg veel inspanningen voor hun amateurtheatergroepen, bij anderen kan het nog wat beter. Voor een toneelgroep maakt het veel verschil als er medewerking is van de gemeentelijke overheid. Die medewerking kan zeer divers zijn: financiële toelage, repetitieruimte, stockeerruimte, uitleendienst, promotiemateriaal,…
 
Met “Toneelgemeente” wil OPENDOEK steden en gemeenten in beeld brengen die op een systematische manier via het gemeentelijk beleid het amateurtheater op een goede manier ondersteunen. We zijn dus op zoek naar goede voorbeelden. Wie weet kunnen zij ook als inspiratiebron dienen voor andere gemeenten.
 

De genomineerden

 
Uit maar liefst twintig kandidaten (Aalst, Damme, Genk, Hamont-Achel, Houthalen-Helchteren, Leuven, Liedekerke, Lier, Lommel, Merksplas, Mol, Nevele, Olen, Opglabbeek, Ravels, Retie, Ronse, Ruiselede, Sint-Truiden en Wingene) werd Liedekerke tot “Toneelgemeente 2013” gekozen.
 
     
 

Zie ook

 

JOMO: 6 jaar

AAN ALLE JONGEREN TUSSEN 11 EN 17 JAAR DIE HET LEUK VINDEN OM TONEEL TE SPELEN! 

Het kriebelt en je blijft krabben… en toch stopt het niet! Goesting voor theater dus! Eén oplossing: doe er iets aan en kom bij JOng MOtoen.

JOMO bestaat 6 jaar en heeft ondertussen een ijzersterke reputatie opgebouwd in Liedekerke en omstreken. Samen met Toneel De Motoen behaalden ze Uitmuntendheid met de musical ‘Oliver’ en haalden ze een 1ste prijs met ‘Devil’s Paradise’! Dit jaar schitterden onze JOMO’s in de musical ‘Romeo & Julia’… een grandioos succes!!

In februari 2012 starten de repetities voor de spiksplinternieuwe eigentijdse theatervoorstelling van eind september 2012!! Dus…

• is toneelspelen een droom van jou?

• wil je dolgraag schitteren op de planken?

• vind je zingen en dansen ook een beetje leuk?

Waar wacht je op… een enthousiaste groep jonge mensen en een professionele regisseur trappelen van ongeduld om er samen met jou in te vliegen!!

WELKOM BIJ JONG MOTOEN!!

 

 

Naam
Voornaam
Straat
Nummer
Postnummer
Gemeente
geboortedatum
e-mailadres
gsm-nummer
Opmerkingen over repetities, voorstellingen en alles wat je nog kwijt wilt.

Romeo & Julia

De Motoen en JOngMOtoen danken hun publiek voor de vele blijken van appreciatie.


‘t Is maar een verhaal … Maar ‘t was mooi!

Onze jubileumproductie 2011 (20 jaar De Motoen en 5 jaar JOngMOtoen) was een klassieker in een onuitgegeven vorm. Shakespeares meesterwerk werd bewerkt in een tijdloze omgeving met de nodige humor, dramatiek én rockmuziek.

Het was een totaalspektakel met live muziek, zang en dans en veel toneel. Meer dan veertig jongeren en volwassenen speelden samen de pannen van het dak onder het toeziende oog van Thomas De Wit als regisseur.

Om herinneringen op te halen, vind je hier een aantal foto’s en filmpjes.
Reacties kun je altijd kwijt via
info@demotoen.be of via het formulier onderaan deze pagina.


Welkom op onze nieuwe website

De Motoen en JOngMOtoen heten je van harte welkom op hun nieuwe website. Een nieuwe website vraagt ook een nieuw logo. Het ontwerp is van de hand van een van onze leden, Marleen Deneys. Een woordje uitleg bij dit nieuwe logo toont wie we zijn. De ‘M’ van De Motoen wordt gevormd door drie stilistische figuren. Twee ervan, een grotere en een kleinere, staan in het licht van de spots. Zij symboliseren de toneelspelers van De Motoen en van JOngMOtoen, de jongerenafdeling. Net buiten het licht van de spots staat nog een (grotere) figuur.C4090-450
Deze symboliseert de vele medewerkers die achter de schermen ervoor zorgen dat de productie een goed verloop kan krijgen. Met dit logo willen we aangeven dat ‘De Motoen’, bestaat uit een ploeg mensen, voor en achter de schermen, volwassenen en jongeren die maar één doel heeft: u, publiek, een boeiende toneelavond te laten ervaren. Indien u wenst deel uit de maken van onze ploeg, voor of achter de schermen, als jongere of als volwassene, aarzel dan niet contact op te nemen met ons. Dit kan eenvoudig als je hier klikt.

Toneelvereniging De Motoen – Jong Motoen